Procedura recenzowania artykułów

  1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym.
  2. Recenzje sporządza dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora (autorów) publikacji z zachowaniem następujących zasad:

zarówno autor (autorzy), jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada podwójnej anonimowości),

w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji,

recenzja jest napisana na formularzu recenzji (plik do pobrania: .doc.pdf)

recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów (w wersji drukowanej oraz na stronie internetowej).

3. Na podstawie uzyskanych opinii Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

 

Redakcja Przeglądu Statystycznego składa podziękowania Recenzentom artykułów

nadesłanych do publikacji w roku 2016 w osobach:

 

Jacek Batóg

Andrzej Bąk

Jakub Bijak

Joanna Bruzda

Ryszard Doman

Kamil Fijorek

Michał Gradzewicz

Jakub Growiec

Montserrat Guillén

Tom Hyclak

Antonio Irpino

Bogumił Kamiński

Robert Kelm

Paweł Kliber

Michał Konopczyński

Jadwiga Kostrzewska

Maciej Kostrzewski

Stanisław Maciej Kot

Karol Kukuła

Ireneusz Kuropka

Tomasz Kuszewski

Jacek Kwiatkowski

Łukasz Kwiatkowski

Joanna Landmesser

Jacek Leśkow

Agnieszka Lipieta

Michał Majsterek

Maciej Malaczewski

Krzysztof Malaga

Marta Małecka

Małgorzata Markowska

Jerzy Marzec

Alina Matei

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Władysław Milo

Paweł Miłobędzki

Krzysztof Najman

Monique Noirhomme

Witold Orzeszko

Jorge Oviedo

Anna Pajor

Emil Panek

Tomasz Panek

Barbara Pawełek

Krzysztof Piasecki

Krzysztof Piontek

Mateusz Pipień

Piotr Płuciennik

Michał Ramsza

Sylwia Roszkowska

Małgorzata Rószkiewicz

Dobromił Serwa

Ewa Soja

Honorata Sosnowska

Józef Stawicki

Mirosław Szreder

Tomasz Tokarski

Grażyna Trzpiot

Wit Urban

Marek Walesiak

Markus Walzl

Ewa Wędrowska

Dariusz Wędzki

Feliks Wysocki

Anna Zamojska

Henryk Zawadzki